Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresembiuro@etonery24.pl

 Potrzebne informacje do złożenia reklamacji:

  • Imię i nazwisko klienta, w przypadku zakupy na firmę – dane firmy
  • Nazwę towaru i ewentualny numer faktury
  • Opis i rodzaj wad produkty wraz ze skanem lub zdjęcia wydruku

 Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia

  • Dodaj link do:
  • facebook.com